Privacybeleid

Disclaimer

Door het gebruik van deze site verklaart de gebruiker zich akkoord met onderstaande bepalingen.
.

Informatie gebruik cookies:


De nieuwe Europese wetgeving adviseert dat elke website verplicht is de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. We kunnen je melden dat onze cookies helemaal onschuldig zijn en geen inbreuk maken op je privacy.

Opgelet: U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geƫigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
.

Aansprakelijkheid:


Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuistheden, onvolledigheden of na verloop van tijd verouderde gegevens bevat. De redactie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de redactie via info@hermanswijnen.com.